Fürdőkultúra foglalkozás _ uszodalátogatás
Fürdőkultúra foglalkozás _ 5.A, 5.B
"Pénz7" Pénzügyi és vállalkozói témahét a felső tagozaton
Úszás kezdete a 3. osztályosoknak
Rendőrségi előadások évfolyamonként /4-8. évfolyamig/
Rendkívüli szülői értekezlet _ Bűnmegelőzési tájékoztató a szülőknek
Úszás kezdete az 5. osztályosoknak
Ünnepség a Középiskola nagytermében
Nemzeti Ünnep
A Boldogság Nemzetközi Napja
Országos Digitális Kimeneti mérés 7.A /szövegértés, matematika/
Országos Digitális Kimenti mérés 7.A /természettudomány, idegen nyelv/
Nyíli nap a leendő első osztályosoknak és szüleiknek
TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP _ Nevelési értekezlet
Szülői Közösség gyűlése
Országos Digitális Kimeneti mérés 7.B /szövegértés, matematika/
Országos Digitális Kimeneti mérés 7.B /természettudomány, idegen nyelv/
HKSzCsPSzV
345
71112
1316171819
222526
2931

NYDOP - „A minőségi oktatás megteremtése a vépi közoktatási mikrotérségben” c. pályázathoz

Vép Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat (konzorciumi tag: Bozzai Községek Önkormányzata) pályázatot nyújtott be a Nyugat-dunántúli Operatív Program „Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése” keretében a Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény felújítására, bővítésére „A minőségi oktatás megteremtése a vépi közoktatási mikrotérségben” címmel. A támogatási szerződést az önkormányzatok 2009. július 16-án aláírták.

A vépi iskolában a legnagyobb gondot az jelenti, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek aránya fokozatos növekedést mutat. Mind a pedagógusoknak, mind az intézmény infrastrukturális ellátottságának fejlesztésére már szükség volt.

A felújítást szintén indokolttá tette, hogy a számítástechnika terem nem volt alkalmas egy egész osztály befogadására, ezért az új épületrészben egy korszerűbb, nagyobb termet alakítottak ki, valamint el lett látva megfelelő bútorzattal.

A két iskolaépület között sem volt meg az összeköttetés, a gyermekek rossz időben is csak az udvaron keresztül tudtak átjárni, ilyenkor viszont sarat, koszt hordtak be az épületekbe. Ezen kívül fűtési szezonban is nagy volt a hővesz-teség.

Hiányzott továbbá az intézményből az aula, és vele együtt kialakított közösségi tér, ami az egyik épület bővítésével lett megoldva.

A pedagógusok, ügyviteli dolgozók számára kialakított helységek száma és mérete sem volt alkalmas a jelenlegi dolgozói létszám befogadására.

Eddig csupán egyetlen fejlesztő terem állt mind a sajátos nevelési igényű, mind a tehetséges diákok számára. Ezért volt szükséges kialakítani még egyet. Ezeket a termeket is korszerű eszközökkel láttuk el, mert a meglévő eszközök elavultak, hiányosak voltak.

- Az iskolafelújítás során kiemelt figyelmet fordítanak a kistérségi együtt-működések fokozottabb ösztönzésére, az intézmények vertikális integrációjára, intézményi együttműködések kialakítására és erősítésére.

Megteremthető lett a vépi iskolába járó tanulók esélyegyenlősége, a nevelés-oktatás színvonalának javítása, a tanulási környezet modernizálása, az információs- és kommunikációs technológiai eszközök befogadását lehetővé tevő infrastrukturális feltételek megteremtése, a felújítás révén az üzemeltetési költségek csökkenése, az épület hosszú távú fennmaradásának és gazdaságos, energiatakarékos üzemeltetésének biztosítása.

Javítottuk az intézmény eszköz-ellátottságát a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez, oktatásához szükséges speciális eszközök, berendezések tekintetében.

A megvalósult infrastrukturális fejlesztések között kiemelhető az akadály-mentesítés, és az energiatakarékosság. Az akadálymentesítéssel valamennyi épületrész szintjei, nyílászárói és közlekedői akadálymentes kialakításúak lesznek, időjárási hatásoktól védettek. Az iskola valamennyi épületének összes helyiségébe el lehet jutni akadálymentesen. Minden szárnyban található legalább egy akadálymentes mellékhelyiség.

Az Energiatakarékosság megteremtése érdekében a nyílászárók mind a régi, mind az új épületen műanyag, hőszigetelő és ütésálló üvegezésűek lettek. Az alulról hűlő födémszakaszok hőszigetelést kapnak. A termek közötti válaszfalak, és a termek és közlekedők válaszfalai hanggátló válaszfaltéglából készülnek.

A Fűtéskorszerűsítés nyomán az új részben a fűtőtestek szabályozható termosztáttal kerültek felszerelésre; az aulába padlófűtés került. Az aula hővisszanyerős hűtő-fűtő klímagéppel és légtechnikai rendszerrel került kiala-kításra.

A pályázat végrehajtása során a sajátos nevelési igényű diákok fejlődését elősegítő eszközöket szereztünk be, többek között: fejlesztő játékokat, logopédiai alapkészletet, tükröt.

A nevelés-oktatás tartalmi fejlesztéséhez szükséges berendezések beszerzése keretében a folyosóra fa beépített szekrényeket vásároltunk az iskolába a diákok kabátjának és táskáinak kultúrált tárolása céljából. Ezen kívül az új számítástechnika termet is be kellett rendezni. Ide új számítógép-asztalokat és hozzá tartozó székeket; tanári asztalt és széket vásároltunk, valamint tároló-szekrényeket.

A Régi épületek informatikai fejlesztése, valamint az új épületrészben természetesen megtörténik az (IKT) komplex eszközrendszerének fogadására alkalmas intézményi környezet kialakítása: elektromos kábelezés valamint kábelezés számítógépes munkahelyek kialakításához.

Néhány fő indikátor:

Akadálymentes épített vagy felújított helyiségek száma: 38 db

A támogatott intézményekben ellátott gyerekek átlagos létszámának összege: 269 fő

Fejlesztett nevelési-oktatási intézményekben ellátott hátrányos helyzetű gyermekek száma: 56fő

Az új épület 523 m2-rel növelte meg az iskola összterületét, amely így 2553 m2 lett.

A projekt összköltsége: 230.977.758 Ft

Az igényelt támogatás összege: 199.979.221 Ft

Saját forrás: 30.998.537 Ft

Kapcsolódó dokumentumok