A Zene Világnapja, A Népmese Napja _ megemlékezés
Az Aradi Vértanúkra emlékezünk
TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP _ Pedagógus kirándulás
BÁZISINTÉZMÉNYI jó-gyakorlat /Boldogságóra a Kneipp-módszertan alkalmazásával 6.A osztályban/
NYÍLT TANÍTÁSI NAP _ 1.,2.,3. órákban
Pályaorientációs Szülői értekezlet _7.,8. osztályos tanólők szüleinek
Ünnepség a Középiskola nagytermében
Tanítási szünet _ Nemzeti ünnep
SULIZSÁK program
Lázár Ervin Program_ 2.,4.,5. évfolyamon
Őszi szünet
HKSzCsPSzV
1
34578
11131415
1617182122
252629
3031

Egész életen át tartó program - COMENIUS

Egész életen át tartó program - COMENIUS

Iskolánk 1998 óta vesz részt a Tempus Közalapítvány által indított COMENIUS programon. Az alapítvány minden közoktatási intézménynek pályázati lehetőséget nyújt az óvodától egészen a szakközépiskoláig.

A COMENIUS akció elsődleges célja, hogy hozzájáruljon a közoktatás minőségének fejlődéséhez, erősítse annak európai dimenzióját, illetve segítse a nyelvtanulást.

Az "Iskolai együttműködések" lehetővé teszik, hogy európai oktatási intézmények nemzetközi együttműködés keretében együtt dolgozzanak valamilyen közös témán. A pályázat szabad kezet ad a pályázóknak a témaválasztást illetően, azzal a kritériummal, hogy a projekt illeszkedjen az iskola alaptevékenységéhez és a helyi tantervhez. A munkába a lehető legtöbb osztályt ill. pedagógust bevonják. Többoldalú együttműködés esetében legalább 3 Európai Uniós ország iskolája dolgozik együtt. A diákok, tanárok, nevelők, munkatársak folyamatosan tartják a kapcsolatot egymással, közösen dolgoznak a pályázatban vállalt feladatok teljesítésén. A projekt része az is, hogy a partnereknek időnként személyesen is találkozniuk kell, így lehetőségük nyílik, jobban megismerni egymást.

Minden projektnek van egy koordinátora, akit a partnerek választanak ki maguk közül már a pályázat benyújtása előtt. A koordinátor intézmény ugyanolyan egyenrangú fél, mint a többi partner, feladata csak annyiban több, hogy szükség esetén összefogja a partnerek munkáját, és figyel arra, hogy a projektet a megfelelő ütemben és a terveknek megfelelően valósítsák meg. Az együttműködésre 2 év van, melynek végére egy közös projekttermék születik. A projekt eredménye nemcsak a közös projekttermék, hanem számos olyan további hozadéka is lehet a közös munkának, melyet a tanítás, a tanulás vagy a hétköznapi élet más területén hasznosítani tudnak. A diákok és a pedagógusok új készségre tehetnek szert, illetve a meglévőket továbbfejleszthetik, nemcsak a projektmunka alapját képező tématerületen, hanem a csoportmunka, a társadalmi kapcsolatok, az együttműködést igénylő tevékenységek megvalósítása, valamint a kulcskompetenciák fejlesztése terén egyaránt. Az együttműködés hozzásegíti az iskolákat nemzetközi kapcsolataik bővítéséhez, ápolásához, valamint olyan általános érvényű célok megvalósításához, mint pl. a tanulók nyelvtanulás iránti motivációjának erősítése, a projektmódszer meghonosítása, a sajátos tanulási igényű tanulók integrációjának elősegítése, a kommunikációs és információs technológiák alkalmazása a tanításban és a tantárgyközi ismeretek oktatásának előtérbe állítása.

A projektek keretében a két éven át tartó folyamatos, közös munka jelenti a legnagyobb hasznot a részt vevő pedagógusok, tanulók számára, hiszen a külföldi intézményekkel való közös munka európai tartalommal bővíti az iskola pedagógia programját, újszerű, színes tevékenységeket visz a tanórai munkába, lehetőséget biztosít a tanulók kreatív ötleteinek a megvalósítására, önálló felelősségteljes munkájára.

 

A jelenlegi angol munkanyelvű projektünk címe:

 

Project activity for healthy lifestyle

 

Projekttevékenység az egészséges életmód érdekében

Ebben a programban három ország általános iskolájával működik együtt a vépi Hatos Ferenc Általános Iskola:

 

 • EB 1 Alice Vieira -Agrupamento de Escolas de Santa Maria dos Olivais Lisszabonból, Portugáliából

 

 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Proğramları Merkezi Başkanlığı, Amasyából, Törökországból

 

 • Direzione Didattica Statale “G. Dessi”- Villacidroból, Olaszországból

 

A mottónk is lehetne: Az egészség kincs, amit óvni kell!

A közös munka során rávilágítunk napjaink - egész Európát érintő - fő problémájára, a fiatalság, a jövő generáció egészségvédelmére. Az országok közös érdeke, hogy a gyermekek megtanulják az egészséges életmód szabályait, megismerjék az egészséget károsító szokásokat és hatékonyan tudjanak küzdeni ellene. Szervesen beépüljön életükbe a sport és annak szeretete.

A munka öt nagy témakör jegyében zajlik majd: testápolás, táplálkozás, mozgás, mentális- és szociális egészség. 

A munkát két évre terveztük. Ezalatt mind az öt témakört érinteni fogjuk különböző feladatokkal.

A tanulókat megismertetjük az egészséges ételekkel, az egészséges étkezés szabályaival. Megpróbáljuk fejleszteni az étkezési szokásaikat- melyet otthon is kamatoztathatnak.  Felhívjuk figyelmüket a személyi higiénia fontosságára. A program segítségével rávezetjük őket a mindennapi mozgás, torna, sportolás igényére. Mindezeket tetézve megismerkedhetnek a partner országok ételeivel, szokásaival, ezáltal kultúrájukkal. Hiszen a projekttalálkozó során az iskolák megkeresik a különbségeket illetve a közös pontokat abban, hogy a partner országok milyen módszerekkel védik a gyermekek egészségét és ezek idővel az intézmények programjába, tantervébe is beépülnek.

Hiszünk benne, hogy a projekt hatással lesz a tanulók szemléletére az egészséges életmódra vonatkozóan.

 

Célok:

 • Kiemelt szerepet kapjon iskolánk életében, egyes tantárgyakban, pedagógiai programokban az egészségnevelés.
 • Az egészséget károsító szokások megismerése, hatékony küzdelem ellene. (dohányzás, alkohol, drog)
 • Önellátó képességek fejlesztése. (testápolás, öltözködés)
 • Lelki egészség megerősítése
 • Környezetszennyezés egészségkárosító hatásainak megismerése, kivédésének lehetőségei

Céljaink szorosan kapcsolódnak iskolánk pedagógiai programjához, valamint iskolánk TÁMOP pályázatához. A jövőben ÖKO iskolává kívánunk válni, tehát nagyobb hangsúlyt fektetünk az egészségnevelésre és az egészséges környezetre is. A projektben megfogalmazott céljaink megjelennek az egyes tantárgyak tananyagában is, nevezetesen: angol nyelv, környezetismeret, biológia, osztályfőnöki, földrajz, technika, informatika, életmentés.

Feladatok:

 • Szelektív hulladékgyűjtés iskolánkban, hulladékgyűjtési akciók
 • Egészségnevelési programok szervezése:

-      Tini-kozmetika

-      Egészséges ételek, ételkóstolók

-      Gyógynövények, gyógyteák megismerése

-      Fogorvosi tájékoztató, ellenőrzés, pólókészítés a fogászat jegyében

-      Egészségnevelési plakátok készítése

-      Vetélkedő az egészségnevelés jegyében

-      Túrák, kirándulások szervezése

-      Felnőtt lakosság táplálkozási szokásainak vizsgálata

-      Sportfoglalkozások szervezése

-      Jeles Napok: Egészségnevelési Világnap, Autómentes Nap

-      Levegőszennyezés hasonlítása

 • Aktív testmozgás szerepe: testnevelés órákon fittség vizsgálat; testsúly, vérnyomás-mérés; Hungaro-Fitt mérések; Úszásoktatás
 • Egészséggel kapcsolatos nevezetes napok gyűjtése (autómentes nap..) ezekből naptár készítés, összehasonlítás a partnerországokkal
 • Bio- ételek, ételkóstolás
 • Étkezési szokások, étkezés/ételek az iskolai menzán, étlap készítés képekkel illusztrálva
 • Mozgásos feladatok: gerinctorna a tanórákon, torna a friss levegőn a szünetekben
 • Naptár készítés 2012-re, felhasználva az előző tanévben, a Comenius- programokon készült fotókat
 • Társasjáték készítése- az egészségnevelés szellemében
 • Személyi higiénia, tisztálkodás; gyűjtés ezzel kapcsolatos tárgyakat, ezekből album v. plakát készítése
 • Biciklitúra, erről video v. power-point bemutató
 • Európa Nap: Európa országainak (beleértve a partnerországok) tradíciójának, irodalmának, zenéjének… megismerése
 • Vöröskereszt szakkör, Életmentés óra; Stresszkezelés; DADA program; Erdei iskolák szervezése
 • Egészségügyi intézménybe látogatás

A munka során számos tevékenységet végeznek tanulóink: makettek, rajzok, albumok, kisfilmek, pp bemutatók, CD-romok készülnek. Ezeket kiállítjuk, hogy iskolánk minden diákja megismerhesse a csoport munkáját. Természetesen azt szeretnénk, hogy tevékenységünk és eredményeink az iskolai szinten túl városi szinten is ismert lehessen.

A projekt várható eredménye:

A projekt tevékenysége során a diákok szemlélete nagyban megváltozik. Megtanulnak projekttevékenységet végezni, együtt, közösen tevékenykedni egy cél érdekében. A két év során tanulóink nyelvtudása, angol nyelv iránti érdeklődése számottevően gyarapszik. Hiszen a találkozások során gyakorolhatják, fejleszthetik idegen nyelvi tudásukat, ismereteiket. Ezen kívül megismerkedhetnek más országok kultúrájával, oktatási rendszerével, egészségügyi szokásaival, programjaival. A projekt végrehajtásához számítógép, internet használata is szükséges, tehát ezirányú képességeik is fejlődnek a program során.

 

 

Kapcsolódó dokumentumok
Kapcsolódó fotók (2db)
Egész életen át tartó program - COMENIUSEgész életen át tartó program - COMENIUS