A Zene Világnapja, A Népmese Napja _ megemlékezés
Az Aradi Vértanúkra emlékezünk
TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP _ Pedagógus kirándulás
BÁZISINTÉZMÉNYI jó-gyakorlat /Boldogságóra a Kneipp-módszertan alkalmazásával 6.A osztályban/
NYÍLT TANÍTÁSI NAP _ 1.,2.,3. órákban
Pályaorientációs Szülői értekezlet _7.,8. osztályos tanólők szüleinek
Ünnepség a Középiskola nagytermében
Tanítási szünet _ Nemzeti ünnep
SULIZSÁK program
Lázár Ervin Program_ 2.,4.,5. évfolyamon
Őszi szünet
HKSzCsPSzV
1
34578
11131415
1617182122
252629
3031

Működés

A Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola az általános iskola mellett 2003-tól alapfokú művészetoktatás is működik.

A 2010-ben pályázati és önkormányzati támogatásból megújult iskola európai színvonalú tárgyi felszereltséggel szolgálja a színvonalas oktató-nevelő munkát. Az alsó és a felső tagozat közé épült hatalmas aula, a szaktantermek interaktív táblákkal való felszerelése, az informatikai labor könyvtárral való összevonása olyan feltételeket teremt mindennapi munkánkhoz, amelyek segítségével meg tudunk felelni korunk elvárásainak.

Intézményeinkben szakmailag felkészült, elhivatott, tehetséges pedagógusok tevékenykednek, akik igyekeznek megfelelni a szakmai elvárásoknak új oktatási módszerek és eljárások alkalmazásával. Így került bevezetésre 2009-ben az Európai Unió oktatáspolitikai elvárásaihoz kapcsolódó kompetencia alapú oktatás, amely a képességfejlesztésre és a differenciálásra helyezi a hangsúlyt. Új tanulásszervezési eljárásként alkalmazzuk oktató-nevelő munkánkban a három hetet meghaladó projekteket, a témaheteket, a moduláris oktatást, a jó gyakorlatokat és egy műveltségterület oktatását tantárgyi bontás nélkül. Oktató-nevelő munkánk koordinálása 3 szakmai munkaközösségben folyik.

Sajátosságaink:

 • 1. osztálytól angol és német nyelv szakkör keretében
 • 7. osztálytól 2. idegen nyelv
 • Emelt óraszámú matematika, magyar és idegen nyelv oktatás
 • Dráma és néptánc oktatás
 • Életmentés 8. évfolyamon
 • 8. osztályban közúti elsősegély nyújtási vizsga
 • Tehetséggondozás magyar nyelv-kommunikáció, matematika-logika, angol és német nyelv, terészetismeret, tanulásmódszertan területeken és Boldogság órák keretében
 • szakkör: angol, német, öko, dráma, fiú -és leány labdarúgás, rocky, dob, sakk
 • Alapfokú nyelvvizsga
 • Határtalanul Program, Erasmus Plusz Program
 • Örökös Ökoiskola, Tündérkert, Madárbarát Iskola Cím
 • Örökös Boldog Iskola Cím
 • Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye
 • Egész napos iskola az 1-2 - 3. évfolyamon
 • Integrációs Pedagógia Rendszer
 • Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása
 • Napközi otthon és felzárkóztató foglalkozások
 • Iskolai sportkör
 • Alapfokú művészetoktatás: környezet és kézműves kultúra tanszak, társastánc tanszak
 • Zenei tehetséggondozás: hegedű

A nevelés területén kiemelt feladatnak tekintjük a tanulók viselkedéskultúrájának fejlesztését, a környezettudatos magatartás formálását és az emberi értékek tiszteletére nevelést.

Legfontosabb partnereinknek a szülőket tekintjük. Iskolánkban kiváló Szülői Közösség működik, akik aktív hozzáállásukkal támogatják tanulóközösség érdekeit.

Intézményünk színvonalas ünnepségek, megemlékezések és rendezvények szervezésével nagyban hozzájárul a város kulturális életéhez.

Kapcsolódó dokumentumok