Digitális országos mérés 4.A /szövegértés, matematika/
Nemzeti Összetartozás Napja - megemlékezés
OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK
Rendőrségi előadások évfolyamonként /5 - 8. évfolyamig/
6-os Ki-MIT-TUD? jelentkezési határidő
Énekkaros kirándulás /Sárvár/
Osztályozó vizsgák
6-os Ki-MIT-TUD?
CSALÁDI NAP
Városi Gyereknap
A Művészeti Iskola Évvégi Záróvizsgája _ Művelődési Ház
LEG-ek kirándulása
HATOS NAP
Utolsó tanítási nap
Tanévzáró ünnepély, Ballagás
HKSzCsPSzV
34
811
1318
19202122232425
2627282930

Diákönkormányzat

Iskolánk diákönkormányzata elsődlegesen a tanulók érdekeinek képviseletére jött létre. Emellett azonban fontos a szabadidős programszervezési, közösségszervezői tevékenysége is.

Programjainkat a hagyományok ápolásával, ugyanakkor új, sokszínű feladatok, célok kitűzésével tervezzük.

Ahhoz, hogy a diákönkormányzat megfelelően működjön elengedhetetlen, hogy a diákok ismerjék és tudják alkalmazni a tanulói, diákönkormányzati jogokat.

A tanulók javaslata alapján keressük azokat az új elemeket, amelyekkel még vonzóbbá, tartalmasabbá tehetjük programjainkat. A diákok több örömöt lelnek az általuk szervezett programokban, sikerélményhez juttatja mind a programot előkészítő, mind az abban részt vevő tanulókat. Diákgyűléseket tartunk, ahol tájékoztatjuk iskolánk tanulóit a diáktanács munkájáról, az éves programról.

Céljaink:

 • A tartalmas iskolai élet kialakítása a nevelőtestület támogatásával. A tanévet akkor tekinthetjük sikeresnek, ha a hagyományos rendezvények, iskolánkban szokássá vált programok mellett új elemekkel is gazdagíthatjuk a mindennapokat.
 • Az intelligens kommunikáció és a Házirend hatékony betartása érdekében, valamint a tanulók közösségi tevékenységének ösztönzésére segítjük az osztályfőnöki munkacsoportot .
 • Az ÖKO iskolai program hatékony megvalósítása érdekében aktív segítői vagyunk az eseményeknek. Együttműködésünk akkor lesz sikeres, ha a környezetvédelmi, takarítási, egészséges életmódra nevelő rendezvényeken minél több diák vesz részt.
 • Részt kívánunk vállalni a projektek és a témahetek lebonyolításában, akár önálló programokkal is.
 • Célunk az alsó és felső tagozatos diákok szabadidős programjainak összehangolása, egységes éves munkaterv elkészítése, a projektek és témahetek programjainak közös tervezése.

Működési területeink, feladataink:

 1. A tanulók érdekeinek képviselete az iskolavezetésben, a nevelőtestületben és az iskolaközösségben.
 2. A diákok mindennapi életének megszervezése, az iskola belső kommunikációs csatornái:
 • az iskola aulájában és folyosóin elhelyezett hirdetőtáblák szerkesztése  /DÖK, ÖKO, versenyek stb./
 • a diákok folyamatos tájékoztatása programokról, rendezvényekről és az őket érintő iskolai eseményekről a hirdetések megszervezésével, diákgyűlések alkalmával
 • rendszeres jelenlét a különböző kommunikációs csatornákon, diákcikkek, rajzok, fotók, információk az iskolai életről, élménybeszámolók
 • osztályönkormányzatok rendszeres bevonása az osztályközösségeket érintő feladatokba

3.  A társadalmilag hasznos munkák irányítása:

 • papírgyűjtés évente kétszer ősszel és tavasszal
 • hasznos elem és mobiltelefon gyűjtése folyamatosan
 • PET palack gyűjtése ÖKO programhoz kapcsolódóan
 • hulladékgyűjtés akciószerűen – pl. elektronikai hulladékgyűjtés
 • őszi és tavaszi nagytakarítás

4.   Kulturális rendezvények segítése:

 • iskolai ünnepélyek, megemlékezések
 • rendezvények, kiállítások, közösségi szabadidős programok szervezése
 • Diáknap
 • Farsang
 • Iskolai projektekben és témaheteken való részvétel

5.  ÖKO programok segítése

 • parkosítás, szépítés, madáretetés
 • ÖKo programok, „Egészség” c. témahét, ÖKO napok
 • Környezetvédelmi projektjében részvétel
 • vetélkedők, környezetvédelmi versenyek, rajzversenyek

6.   Sportrendezvények, kirándulások, túrák szervezése

7.   Külső kapcsolatok ápolása:

 • szellemi és sportversenyek lebonyolításában való közreműködés
 • Tudás Fája Közalapítvány
 • Művelődési házzal közösen szervezett programok
 • A helyi újsággal kapcsolat

DÖK tagok:
Diákelnök: Varga Liliána
Titkár: Varga Laura


Osztálytitkár és helyettesek:
5.a Takács Ramóna és Páli Mátyás
5.b Imre Panna és Vigh Bora
6.a Lajos Botond és Balázs Noel
7.a Süle Mihály és Nagy Lilien
7.b Darics Bence és Horváth Kíra
8.a Varga Laura és Őri Réka
8.b Varga Liliána és Boncz Domán


Szabadidő felelős:
5.a Kovács Bálint, Moczok Patrik
5.b Pócza Milán
6.a Polgár Lili, Velladics Alíz
7.a Varga Ádám
7.b Szabó Jácint
8.a Beke Kevin
8.b Gombás Botond, Balogh Dávid


Környezetvédelmi felelős:
5.a Kovács-Bőtsch Barnabás, Bajdó Dominik
5.b Szemes Natália
6.a Bódis Alexa, Bárdi Zselyke
7.a Németh Péter
7.b Smuk Igor
8.a Soós Dániel
8.b Pék Mercédesz, Takács Viktória

 

 

Diákönkormányzatot segítő tanár: Reiner Dóra