Első tanítási nap
Doni Áldozatok Emléknapja
Iskolaelőkészítő foglalkozás
Félévi osztályozó vizsgák
Első félév vége
HKSzCsPSzV
12456
789101213
141516171820
2122232627
28293031

Működés

A Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola az általános iskola mellett 2003-tól alapfokú művészetoktatás is működik.

A 2010-ben pályázati és önkormányzati támogatásból megújult iskola európai színvonalú tárgyi felszereltséggel szolgálja a színvonalas oktató-nevelő munkát. Az alsó és a felső tagozat közé épült hatalmas aula, a szaktantermek interaktív táblákkal való felszerelése, az informatikai labor könyvtárral való összevonása olyan feltételeket teremt mindennapi munkánkhoz, amelyek segítségével meg tudunk felelni korunk elvárásainak.

Intézményeinkben szakmailag felkészült, elhivatott, tehetséges pedagógusok tevékenykednek, akik igyekeznek megfelelni a szakmai elvárásoknak új oktatási módszerek és eljárások alkalmazásával. Így került bevezetésre 2009-ben az Európai Unió oktatáspolitikai elvárásaihoz kapcsolódó kompetencia alapú oktatás, amely a képességfejlesztésre és a differenciálásra helyezi a hangsúlyt. Új tanulásszervezési eljárásként alkalmazzuk oktató-nevelő munkánkban a három hetet meghaladó projekteket, a témaheteket, a moduláris oktatást, a jó gyakorlatokat és egy műveltségterület oktatását tantárgyi bontás nélkül. Oktató-nevelő munkánk koordinálása 7 szakmai munkaközösségben folyik.

Sajátosságaink:

 • 1. osztálytól angol nyelv és informatika
 • 5. osztálytól 2. idegen nyelv
 • Emelt óraszámú matematika, magyar és idegen nyelv oktatás
 • Dráma és néptánc az alsó tagozaton
 • Életmentés 7. és 8. osztályban
 • 8. osztályban közúti elsősegély nyújtási vizsga
 • Tehetséggondozás magyar nyelv-kommunikáció, matematika-logika területeken
 • 9 féle szakkör: informatika, angol, német, kémia, dráma, énekkar, atlétika, labdarúgás, rocky
 • Alapfokú nyelvvizsga
 • Integrációs Pedagógia Rendszer
 • Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása
 • Napközi otthon és tanulószobai foglalkozás
 • Iskolai sportkör
 • Alapfokú művészetoktatás: kézművesség, festészet, társastánc
 • Zenei tehetséggondozás: hegedű, zongora

A nevelés területén kiemelt feladatnak tekintjük a tanulók viselkedéskultúrájának fejlesztését, a környezettudatos magatartás formálását és az emberi értékek tiszteletére nevelést.

Legfontosabb partnereinknek a szülőket tekintjük. Iskolánkban kiváló Szülői Közösség működik, akik aktív hozzáállásukkal támogatják tanulóközösség érdekeit.

Intézményünk színvonalas ünnepségek, megemlékezések és rendezvények szervezésével nagyban hozzájárul a város kulturális életéhez.

Kapcsolódó dokumentumok